Проектантски услуги – Кърджали

Проектантски услуги – Кърджали

Проектантско бюро „КЕРАЛ” Кърджали стартира през 2007 г. с основна дейност проектантски услуги и широкоформатно плотиране.

Партнираме си и създаваме екипи от професионалисти, разработващи  всички части на един инвестиционен проект: геодезия, геология, архитектура, строителни конструкции, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и електрообзавеждане, отопление и вентилация, технология, план за безопасност и здраве, енергийна ефективност и топлосъхранение, пожарна безопасност.

Проектантската ни фирма разполага с два основни екипа от специалисти – по един в София и Кърджали, но реализираме проекти на територията на цялата страна и основно в областите София, Видин, Благоевград, Кърджали, Хасково и Смолян.

От 2007 г, след създаването на собствена фирма „Керал Л” ЕООД гр. Кърджали за проектантски услуги,  разработва  част „Електро” на инвестиционни проекти, а също сформира екипи за цялостно проектиране на стопански, жилищни и производствени сгради.

Предлагаме още изработване на комплексни проекти на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от закона за устройство на територията (ЗУТ).

Можете да се обърнете към нас още, ако :

  • Решавате да смените предназначението на помещение;
  • Имате необходимост от разкриване на нова партида към електро-разпределителното дружество- ЕВН, ЧЕЗ или ЕНЕРГО- ПРО;
  • Имате земеделска земя и желаете да смените предназначението и;
  • Искате да кандидатствате по Европейски програми – ние имаме опит в изработването на проекти по европейски програми и предлагаме комлексен проект, включващ технически проект и консултантски услуги;
  • Имате парцел, през който минават съобщителни или електрически кабели – ние ще изработим цялостен проект за изместването на кабелите;
  •  Вие сте кабелен оператор и желаете да разширите кабелната си мрежа или да построите нова такава.

 

Управител и собственик на проектантската фирма е инж. Кера Лефакева – електроинженер, с дългогодишен опит в инвестиционното проектиране и разработването на  проекти, член на Камарата на инженерите с пълна проектантска правоспособност от 2006 г. и Председател на секция „Електро” към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в Кърджали от 2012 г.

В различните секции на сайта може да направите справка за нормативната база и да намерите полезна информация във връзка с инвестиционното ви намерение, както и да разгледате галерията на сградите, изработени по наши проекти.

Ние умеем да ценим времето на клиентите си и след представянето на скица с виза за проектиране и копие от нотариалния акт, ние поемаме цялостното движение на документите, включително и съгласуването с ВиК и съответното електроразпределително дружество.

Проектите се изработват в определения срок, без да се отлагат във времето и нашият проектантски екип отговаря за проекта до получаване на разрешението за строеж. Ако при разглеждането на проекта в експертния съвет към съответната община, са констатирани неточности и има забележки по вина на специалистите от екипа, те ще бъдат отстранени веднага, без допълнително заплащане.

Създадохме този сайт, за да улесним хората, които се нуждаят от проект на  къща, вила, сграда за производствена дейност, магазин, кравеферма, овцеферма и други селскостопански сгради в комуникацията с нас проектантите.

Затова, не се колебайте да се свържете с нас, ние с радост ще ви отговорим!

Share this