Услуги

Услуги

Проектиране и изграждане на всички видове електро инсталации в сгради на добра цена

 • Проектиране на електроинсталации на жилищни сгради;
 • Проектиране на електроинсталации в промишлени и обществени сгради- цехове, магазини, автосервизи и автомивки, медицински центрове и др. на добра цена;
 • Изработване на цялостни проекти по европейски програми – технически проект и икономическа обосновка. Голям опит в проектиране и одобрени проекти на кравеферми, овцеферми, оранжерии и  къщи за гости на територията на цяла България
 • Проекти за присъединяване към електрическата мрежа на съществуващи стари сгради, за които няма архивни документи.
 • Откриване на партида след изготвяне на проект по част електротехническа, за разделяне на електрическата инсталация на една сграда на 2 и повече домакинства за сключване на договори с Електроразпределителните предприятия (ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО)

Проектиране на външно електрозахранване

 • Изготвяне на Специализирана план схема към ПУП;
 • Изработване на работен проект за строеж на прилежащата инфраструктура на едроплощни хипермаркети и други обекти изграждане на трафопостове;
 • Изместване на съществуващи кабели ниско напрежение /НН/ и кабели средно напрежение/СрН/ и трафопостове
 • Изграждане на оптични междуселищни кабелни мрежи ОКЛ и въздушни такива.
 • зместване слаботокови линии

Проектиране и изграждане на слаботокови инсталации:

 • Телефонна инсталация;
 • Звънчева и домофонна инсталации;
 • Пожароизвестителни уредби
 • Видеонаблюдение
 • Сигнaлно охранителни инсталации
 • Контрол на достъпа

Изработване на комплексен инвестиционен проект, съдържащ всички изискуеми части на проекта:

 • Архитектура;
 • Строителни конструкции;
 • Геодезия;
 • Геология;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Електротехническа;
 • Отопление и вентилация;
 • Технология;
 • Енергийна ефективност и топлосъхранение;
 • План за безопасност и здраве;
 • Пожарна безопасност;
 • План за временна организация на движението – при линейни обекти.
 • Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с изискванията на „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение на сгради”, разработен съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл. 15, ал.1 от ЗЕЕ;
 • Изготвяне на количествени сметки, когато клиентът е пожелал такива.

Проектиране и изграждане на съвременна мълниезащита на сгради и съоръжения:

Всеки ден на земята падат около 8000000 мълнии.

Разработвайки проекта за мълниезащита, нашето проектантско бюро ще се погрижи да защити живота ви не само вътре в сградата, в която живеете, а цялото пространство около нея- двора, градината, басейна. От изключителна важност е с такава мълниезащита да са снабдени всички ферми, които разполагат с дворове за разходка на животните.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие /МИД/, които ние препоръчваме  при проектирането, защитават не само живота ви, но и всичката техника, с която разполагате в домовете си, в промишлените цехове и обслужващи офиси, в техническите помещения на фермите за отглеждане на животни, в бензиностанции, магазини….

Копирни услуги:

 • Широкоформатно плотиране на черно бели и цветни инженерни чертежи формати А4, А3, А2, А1 и на ролки с максимален размер 1.62 м/ 0,62 м;
 • Сканиране на документи- формат А4

Проектантско бюро „КЕРАЛ” разполага с качествена офис техника. Файловете се получават и чрез имейл и при необходимост се доставят на клиента лично в рамките на града или с куриер в други населени места.

Share this