Проекти

Проекти

 1. „Изграждане на Телефонна селищна мрежа /СТМ/ в с. Триград, област Смолян;
 2. „Разширение на СТМ Тихомир”- с. Тихомир, област Кърджали – Телефонизиране на 12 населени места в района;
 3. „Разширение на СТМ Чакаларово”- телефонизиране на с. Кремен и с. Чакаларово – обл. Кърджали
 4. „Реконструкция и модернизация на депо за ТБО гр. Смолян в местността „Теклен дол”Подобект: Битова сграда”
 5. „Смяна предназначението на първи етаж в шивашки цех и офис”, с. Нановица, общ. Момчилград;
 6. „Интериорно решение на салон за красота на таванския етаж на административна сграда” ПИ1716, УПИ II, кв.22,  гр. Стара Загора
 7. „Многофамилна жилищна сграда в кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали;
 8. "Жилищна сграда с търговски обекти”, кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали;
 9. „Многофамилна жилищна сграда с обслужващ партер кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали;
 10. Ресторант и магазин за хранителни стоки с жилищна част , с. Саранци общ. Горна Малина, Софийска Област
 11. Преустройство и пристройка на недовършен цех за френска франзела в сватбен салон гр. Кърджали
 12. Двуетажна жилищна сграда  м.”Прослав”, общ. Пловдив
 13. Авто Център – Пункт за ГТП II категория,  Автомивка ,Авторемонтна работилница Магазин за авточасти,с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин
 14. Преустройство на автомивка в „КТП за МПС” и приемна в Пункт за смяна на автомобилни гуми и магазин за авточасти, гр.Кърджали
 15. Основен ремонт и преустройство на  помещенията на „Домашен социален патронаж” към  общ. Кърджали пл.№1213, кв.95 – гр.Кърджали
 16. Център за настаняване от семеен тип в УПИ VIII, кв.70, по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали
 17. Многофамилна жилищна сграда в УПИ V, кв.128 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали – „Хасстрой” ЕООД, гр.Кърджали
 18. Многофамилна жилищна сграда с обслужващ партер в УПИ XII, кв.124 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали – „Форум” ООД, гр.Кърджали
 19. Обект: Вътрешно преустройство на склад и обособяване на второ ниво за магазин за мебели в сгради с № 40909.121.92.1 и № 40909.121.92.3, промишлена зона – изток, гр. Кърджали
 20. “Зори-2004”-ЕООД -Емил Данчев Колев
 21. Вътрешно преустройство на склад и обособяване на второ ниво за магазин за мебели в сгради с № 40909.121.92.1 и № 40909.121.92.3, промишлена зона – изток, гр. Кърджали
 22. Еднофамилна жилищна сграда УПИ XIII-531,кв.54, м. „кв. Филиповци” Р-н „Люлин”, Столична Община
 23. Преустройство на бистро в сладкарска работилница и кафе-сладкарница с. Мусачево, Община Елин Пелин, Софийска област
 24. Къща за гости, с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област
 25. Двуетажна сграда за обществено ползване – дюнер, закуски, магазин за пакетирани стоки, интернет зала и офиси кв. Възрожденци, гр. Кърджали
 26. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ ТРАФОПОСТ В КВ.238 ДО ТРАФОПОСТ КЪМ Пи с идентификатор 40909.119.264, KВ. 237, парцел VII  , пл.сн. № 6236, гр. кърджали, инвеститор: “кауфланд българия“ еоод & ко Кд
 27. Кабелна тръбна мрежа към улица между осови точки  1962 и 839- Първи етап към  П.И. с идентификатор 40909.119.264, с пл.сн. N 6236,кв.237, парцел VІІ, град Кърджали, ИЗПЪНИТЕЛ:     “Бизнес бг груп корект” еоод, инвеститор:         “кауфланд българия“ еоод & ко Кд
 28. Оранжериен комплекс- 5067,5068, ПИ 005067, 005068, земл. На с. Градешница, общ. Кресна
 29. Оранжериен комплекс в ПИ 005073, м. „Орехово поле”, земл. на с. Д. Градaешница, общ. Кресна
 30. Оранжериен комплекс ПИ 341084 КВС землище на с.Драгиново, общ. Велинград обл. Пазарджик, Възложител:      „Дикси 64” ЕООД
 31. Обект: “Реконструкция, модернизация и надстройка на  кравеферма за вързано отглеждане на 42 бр. крави за мляко с торова площадка в ПИ148 в землището на с.Садовица, общ.Момчилград, обл.Кърджали”
 32. Обект: “Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на овцеферма в кравеферма за 44 крави ” в УПИ III  от ПИ 1036, кв. 22 в землището на с.Боровица, общ. Ардино, възложител: Салибрям Байрамали Мехмед
 33. “Кравеферма за вързано отглеждане на 50 броя крави за мляко” в ПИ 13004 в землището на с.Бойно, местност „Чаира” общ. Кърджали, Възложител: Севдалин Северинов Борисов
 34. “Модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма”  УПИ 8 кв.23 –Стопански двор с.Петелово, общ.Черноочене , обл.Кърджали
 35. “Кравеферма за свободно групово отглеждане на 20 броя крави за мляко върху дълбока несменяема постеля” в ПИ 010555 м.»Акче» в землище на с.Кремен  ЕКАТТЕ 41174 , община Кирково, обл. Кърджали
 36. “Реконструкция , надстройка и модернизация на съществуваща кравеферма за 30 бр.крави за мляко в неурегулиран ПИ с.Бял Извор, общ. Ардино, обл.Кърджали”
 37. “Кравеферма за вързано отглеждане на 44 броя крави” в ПИ 021013 в землището на с.Чакаларово общ. Кирково
 38. "Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда за обособяване на стаи за настаняване на гости” УПИ X-ткзс, кв.1 по ПУП на с.Козица, общ.Джебел
 39. Промяна предназначението на съществуващо кафе- еспресо във фурна за ръчен селски хляб и задстройка за настаняване на гости в УПИ VI, пл.н. 99,кв. 4, по плана на с. Соколино, общ. Момчилград, обл. Кърджали
Share this